จุดกำเนิดของ ดัมเบล และ บาร์เบล

 

การฝึกออกกำลังกายด้วยดัมเบลและบาร์เบลเป็นส่วนสำคัญของการออกกำลังกายสมัยที่เราอยู่ในปัจจุบัน แต่รากฐานของเครื่องมือเหล่านี้มีความเชื่อถืออันยาวนานและเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในระหว่างประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ดัมเบลและบาร์เบลได้มีที่มาจากตำราสุริยกสารโบราณและประวัติศาสตร์การฝึกออกกำลังกายอันยาวนาน

การฝึกออกกำลังกายด้วยดัมเบลและบาร์เบลเป็นส่วนสำคัญของการออกกำลังกายสมัยที่เราอยู่ในปัจจุบัน แต่รากฐานของเครื่องมือเหล่านี้มีความเชื่อถืออันยาวนานและเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในระหว่างประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ดัมเบลและบาร์เบลได้มีที่มาจากตำราสุริยกสารโบราณและประวัติศาสตร์การฝึกออกกำลังกายอันยาวนาน

 

 

ดัมเบล (Dumbbell) :

โบราณสมัย: การใช้น้ำหนักเพื่อฝึกออกกำลังกายมีต้นกำเนิดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างน้อยในยุคโบราณ และมีหลายศรัทธาที่อ้างว่าการยกน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกออกกำลังกายของพวกเขา. คำว่า “ดัมเบล” มีต้นกำเนิดจากคำว่า “dumb bell” ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึง “หัวโง่” หรือ “หัวควาย” ซึ่งนักฝึกออกกำลังกายในอดีตมักนำวัสดุหนักเช่นหินหรือโลหะมาใช้ในการฝึกออกกำลังกาย ดัมเบลตั้งแต่นั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นในรุ่นแรกและมีความหลากหลายในการใช้งาน โดยแต่ละดัมเบลมีความหนักแตกต่างกันและสามารถทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

สมัยกลาง – ในยุคกลาง นักฝึกออกกำลังกายในยุโรปตั้งแต่ศตวรรคที่ 18 และ 19 ได้พัฒนาการใช้ดัมเบลในการฝึกออกกำลังกาย นายพีเตอร์มัล (Eugen Sandow) คือนักฝึกออกกำลังกายชื่อดังในยุโรปที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาดัมเบลที่มีรูปร่างสามเหลี่ยมที่นิยมในสมัยนั้น ที่นี่เริ่มมีนักฝึกออกกำลังกายที่ชอบใช้ดัมเบลในการฝึกออกกำลังกาย

 

 

บาร์เบล (Barbell) :

คริสต์ศตวรรษที่ 18 – บาร์เบลเป็นรูปแบบของการยกน้ำหนักที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในยุโรป บาร์เบลมีความคล้ายคลึงกับดัมเบล แต่มีบาร์หนึ่งใบที่ยาวและสามารถติดลูกบอลข้างทั้งสองข้างได้ โดยนักฝึกออกกำลังกายสามารถนำบาร์เบลมาใส่น้ำหนักตามความเหมาะสมและสามารถปรับน้ำหนักในการฝึกซ้อม

ความพัฒนาของทางเทคโนโลยีและการผลิต – บาร์เบลเริ่มกลายเป็นที่นิยมในกลางของศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยในคริสต์ศตวรรษที่ 20 พวกเขาได้เพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเครื่องมือโดยใช้วัสดุเหล็กที่ทนทานและการผลิตที่ความเทคโนโลยีสูง ทำให้บาร์เบลกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการฝึกออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา บาร์เบลแท้จริงยังมีการใช้งานในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักและแข่งขันลอดพ้นบาร์เบลที่เป็นเครื่องมือที่ได้รับความยอมรับในสมัยนี้

ในสรุป ดัมเบลและบาร์เบลเป็นเครื่องมือที่มีประวัติความเชื่อถือและความนิยมอันยาวนานในการฝึกออกกำลังกาย ทั้งสองเครื่องมือนี้มีลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกันแต่เสมอมาเป็นส่วนสำคัญของการออกกำลังกายในปัจจุบันและยังมีอิทธิพลในวงการกีฬาและการฝึกออกกำลังกายในสมัยนี้